Świadomym Turystą zostań i Ty! | Misja
15537
page-template-default,page,page-id-15537,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Misja

Misja Fundacji

Celami fundacji są w szczególności:

 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie informatycznym i organizacyjnym promującym turystykę zagraniczną.
 2. Działalność na rzecz organizacji promujących turystykę zagraniczną.
 3. Działalność informacyjna i promocyjna dziedzictwa kulturowego starego kontynentu w szczególności kultury śródziemnomorskiej.
 4. Propagowanie nowoczesnych kierunków turystycznych, niepopularnych w Polsce.
 5. Działalność naukowa, kulturalna i oświatowa w szczególności dla osób planujących podróż lub będących w podróży.
 6. Tworzenie warunków umożliwiających turystykę zagraniczną, w szczególności dla osób ubogich, starszych i niepełnosprawnych.
 7. Promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia.
 8. Propagowanie idei wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez poniższe zadania:

 1. Działalność promocyjną, informacyjną i wydawniczą.
 2. Prowadzenie bloga turystycznego, promującego turystykę zagraniczną.
 3. Organizację konferencji, seminariów, targów, akcji promocyjnych.
 4. Działalność edukacyjną i dydaktyczną.
 5. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, poradnictwo.
 6. Działalność integrującą społeczność.
 7. Pomoc społeczna.
 8. Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji;
 9. Podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.
Pobierz pełny statut fundacji